Tại sao nên dùng thẻ Cloze?

Quay lại

❌❌❌


Thẻ Cloze

Tên đầy đủ: Cloze deletion

Ví dụ, nếu bạn muốn ghi nhớ một kiến thức như thế này:

Kiến thức lịch sử

Ngày 4/10/1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có tên Sputnik 1.

Thẻ Cloze cho phép bạn ẨN đi những nội dung mong muốn để có thể ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG.

Cloze

Ngày  ____________, ____________ phóng thành công vệ tinh nhân tạo có tên __________ .

Ngoài ra, nếu không liên quan đến ngoại ngữ, thì hãy sử dụng thẻ Cloze thay cho thẻ Basic.
Lý do, mình xin trích đoạn trong cuốn Anki for Medicine (hehe tại lười)
Pasted image 20230811171216.png

Và thẻ Cloze linh hoạt hơn thẻ Basic rất nhiều.
Tùy thuộc vào mục đích của người học mà sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.
Tạm thời mình sẽ liệt kê một số cái phổ biến trước.

👑 Tạo thẻ Cloze - Ẩn thường

Pasted image 20230811165830.png
Pasted image 20230811165817.png

Cách phức tạp hơn, nếu muốn ẩn đồng thời nhiều cái.

👑 Tạo thẻ Cloze - Ẩn đồng thời

Pasted image 20230811165948.png
Pasted image 20230811170041.png

Còn nếu muốn thêm gợi ý cho nội dung Ẩn - trường hợp nội dung khó nhớ, dễ quên.

👑 Tạo thẻ Cloze Hint - Điền vào chỗ trống có Gợi ý

Đây là câu hỏi.
Pasted image 20230811170321.png
Và... đáp án.
Pasted image 20230811170324.png

Chú ý

Mình sẽ đi sâu hơn về cách Ankify - Anki hóa kiến thức bằng Cloze ở những bài sau.