Anki Nâng cao

Tìm hiểu các Add-ons, Extension, chỉnh sửa giao diện Anki và bộ thẻ.

✅ Truy cập MIỄN PHÍ
👑 Nội dung thành viên nhóm HƯỚNG DẪN có thể truy cập
❌ Không truy cập cái này


🔭 Thêm từ khi đọc báo, xem Youtube, đọc file PDF

👑 Read Pronunciation (Extension) - Thêm từ vựng khi lướt Web đọc báo, xem Youtube, Netflix, đọc file PDF (English & French) #Extension
(từ điển hỗ trợ: Google Traslate, Wiktionary, Wikipedia)

👑 ReadingLWT (Windows) - Cách thêm từ vựng nhanh khi lướt Web, đọc file PDF (từ điển Anh-Việt, Oxford, Cambridge, Longman,..) #phần-mềm
(từ điển hỗ trợ: Cambridge, Oxford, Macmillan, Longman, Collins,...)

👑 Easy Learn Word (Extension) - Đọc báo, Youtube ⚠️ Đang phát triển

Học qua phim

👑 Cách học ngoại ngữ qua phim bằng Anki kết hợp Knowclip (Youtube, Netflix,…)

👑 Học qua phim (Youtube, NetFlix,...) - Watch Foreign Language Movies with Anki

💎Thẻ trắc nghiệm

👑 Multiple Choice Support - Tạo thẻ dạng trắc nghiệm (Multiple Choice) bằng Anki

👑 Tạo thẻ trắc nghiệm không cần Addons trong Anki - Multiple Choice Question (MCQ)

Kết hợp Obsidian và Anki để học các môn chuyên ngành (không phải ngoại ngữ) như Y dược, lập trình,... - đang xử lý


Quay lại