Tải và cài đặt Anki

#Download

Quay lại


Windows 10 / 11

#Windows

Windows 7

#Windows

Cài đặt

Mac

Lưu ý, máy mình đang sử dụng chip nào?

Chọn phiên bản phù hợp với bản thân:

Linux

Android

#Android

Tên ứng dụng: AnkiDroid

Tải xuống Thẻ thông minh AnkiDroid - Google Play


iOS (iPhone/iPad)

#iOS

Tên ứng dụng: AnkiMobile Flashcards
Giá: 699.000đ

Tải xuống AnkiMobile Flashcards - App Store

Học sinh, sinh viên chưa có điều kiện?

  • Sử dụng AnkiWeb (Miễn phí trên Trình duyệt)
  • Thuê Anki.
    Chi phí: 20,000đ

AnkiWeb

#AnkiWeb

Truy cập AnkiWeb


Quay lại