Tại sao nên sử dụng Anki bản tiếng Anh?

#Learning-English

Quay lại


Truy cập nhóm Hướng dẫn

  1. Nếu ai đang học tiếng Anh, thì việc sử dụng phiên bản tiếng Anh ngay từ đầu là không bàn cãi.
  2. Giao diện tiếng Anh dễ tìm hiểu hơn giao diện tiếng Việt. Tiếng Anh có thể tra từ điển để hiểu công dụng, tiếng Việt không hiểu thì bó tay.
  3. Trường hợp gặp lỗi, dễ xử lý hơn khi hỏi Admin, tra Google, đăng bài lên Group.
  4. hmmm... chưa nghĩ ra.

Quay lại