Anki cơ bản

Nắm vững các kiến thức cơ bản của Anki.

Lưu ý

✅ Truy cập MIỄN PHÍ
👑 Nội dung thành viên nhóm HƯỚNG DẪN có thể truy cập
❌ Không truy cập cái này


Tải, cài đặt & Đồng bộ

✅ Tải và cài đặt Anki

✅ Đăng ký tài khoản AnkiWeb

👑 Hiểu về đồng bộ hóa Anki

✅ Đồng bộ hóa Anki trên máy tính

✅ Đồng bộ hóa trên iPhone & iPad

✅ Đồng bộ hóa Anki trên Android

✅ Lỗi: Vui lòng sử dụng chức năng Kiểm tra Cơ sở dữ Liệu (Check Database)

✅ Tại sao nên sử dụng Anki bản tiếng Anh?


Tạo Deck & Tags

✅ Tạo Deck (máy tính)

✅ Tạo Subdeck (máy tính)

👑 Cách tạo Deck và Subdeck (Bộ thẻ và bộ thẻ con) - Video cũ

👑 Tạo, quản lý và học Anki theo Tags

👑 Xóa tags không sử dụng (Unused Tags)


Tạo thẻ

👑 Note, Card và sự khác nhau

👑 Tạo thẻ Basic (ví dụ English và từ điển Cambridge) - Thẻ xuôi

👑 Tạo thẻ Basic (and reversed card) - Thẻ ngược xuôi

👑 Tạo thẻ Basic (optional reversed card) - Thẻ xuôi + Ngược tùy chọn

👑 Tạo thẻ Basic (type in the answer) - Gõ đáp án

✅ Tạo thẻ Cloze - Ẩn thường

👑 Tạo thẻ Cloze - Ẩn đồng thời

👑 Tạo thẻ Cloze Hint - Điền vào chỗ trống có Gợi ý

✅ Tại sao nên dùng thẻ Cloze?

✅ Ghim Fields


Import

👑 Nhập bộ thẻ Excel vào Anki - Import file Excel to Anki

Thêm âm thanh

✅ Cài AwesomeTTS

👑 Cách tạo tài khoản Azure TTS miễn phí (AwesomeTTS, HyperTTS)

👑 Thêm âm thanh bằng AwesomeTTS trong khung tạo thẻ (Add)

👑 Thêm âm thanh hàng loạt bằng AwesomeTTS


Thực hành 1

👑 (Thực hành 1) Tạo thẻ từ vựng tiếng Anh - 1 mặt - có hình ảnh, âm thanh


Ankify - Anki hóa

✅ Ankify - Anki hóa


Nâng cấp thẻ

👑 Tên Fields, Fields

👑 Đổi tên Fields

👑 Thêm Fields

👑 Xóa Fields

👑 Đổi vị trí Fields

👑 Chọn Fields sẽ hiển thị trong Browse (Duyệt)

👑 Editing Font

👑 Tạo thẻ có ảnh động


Quản lý Note Type

👑 Xóa Note Type


Trạng thái thẻ

👑 New, Learn, Due

👑 Leech Card

👑 Suspended Card


Browse (Duyệt)

✅ Change Deck - Chuyển thẻ sang Deck khác


Backup (Sao lưu dữ liệu)

👑 Backup Anki - Sao lưu dữ liệu

👑 Restore from Backup - Khôi phục bản sao lưu


Nâng cao trải nghiệm học

✅ Review Heatmap - 💪 Động lực, quá trình

✅ More Overview Stats 2.1