👑 Nhập bộ thẻ Excel vào Anki - Import file Excel to Anki

Tags: #import #excel #spreadsheet

Video hướng dẫn chi tiết

Thêm thẻ từ file Excel có sẵn, hướng dẫn dành cho

  1. Note Type Basic mặc định của Anki
  2. Note Type khác (tải mạng hoặc tự thiết kế)

Video hướng dẫn chi tiết (21/9/2023)

Cập nhật:

Lưu ý: Video khá là dài


Tải File Excel mẫu

Excel - Spreadsheet Import Plus (Sample)

Excel - Voca Basic$ (Sample)

Tải Deck mẫu

Anki - Tải deck Voca Basic$

Lưu ý

“A1” : Phải có dòng này “SpreadsheetImportPlus v1
Ngoài trừ ô A1, các cột còn lại của hàng 1 phải để trống.

Hàng thứ 2: chứa tên Fields. Tên Fields phải chính xác để khi Import nó sẽ auto-matching. “_tags” sẽ link đến tags nên để cột cuối cùng. Các cột phải liền kề nhau, nếu trống ra 1 cột thì sau cột trống tất cả giá trị đều vô nghĩa.

Hàng thứ 3:
- “text”: văn bản thuần
- “html”: định dạng <html></html>
- “markdown”: định dạng Markdown.
- In nghiêng : *In nghiêng*
- In đậm : **In đậm**
-
xuống dòng
1
2
3

Hàng thứ 4: Phải để trống.

Lưu hình ảnh Online/ Screenshot bằng Lensdump

ShareX

Tải xuống ShareX

Lensdump

Truy cập trang chủ

Upload Url
https://lensdump.com/api/1/upload

Video hướng dẫn

Mọi người có đề xuất từ điển nào nữa không nhắn mình nhé! Mình sẽ cập nhật thêm ạ.

Lưu ý: Thay **** bằng field mọi người muốn search link nhé.

Bấm vào đây: Search link