Tham gia nhóm Hướng dẫn Anki

Quyền lợi:

Cơ bản

Đặc biệt


Phí đăng ký

Anki K3A: 500k → 239k

239k: Chỉ video và hỗ trợ CƠ BẢN.

Anki K3B: 579k

579k: Tất cả quyền lợi CƠ BẢNĐẶC BIỆT


Lưu ý:


Cách đăng ký

Chuyển khoản → Chụp màn hình → Gửi qua tin nhắn → Check → Thêm vào nhóm kín

Messenger Zalo Telegram
Vietcombank Momo