Tham gia nhóm Hướng dẫn Anki

Quyền lợi:

Cơ bản

Anki K1-2


Phí đăng ký

Anki K2: 500k → 239k

(Tất cả quyền lợi Cơ bảnAnki K1-2. Áp dụng cho những bạn đăng ký trước 31/12/2023)

sau 1/1/2024:

Anki K3: 239k / 579k

239k: Chỉ video và hỗ trợ Cơ bản.
579k: Tất cả quyền lợi.


Lưu ý:


Cách đăng ký

Chuyển khoản → Chụp màn hình → Gửi qua tin nhắn → Check → Thêm vào nhóm kín

Messenger Zalo Telegram
Vietcombank Momo