👑 Backup Anki - Sao lưu dữ liệu

#backup #collection

AnkiWeb là dịch vụ lưu trữ đám mây, miễn phí, và sẽ xóa dữ liệu nếu không đồng bộ trong 6 tháng trở lên.

Do đó, mình cảnh báo là không được quá phụ thuộc vào AnkiWeb.
AnkiWeb nên là công cụ để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị với nhau. HẾT.

Theo mặc định, Anki sẽ Backup dữ liệu:

Không có âm thanh, hình ảnh

Nếu bạn lo ngại dữ liệu của mình thì nên backup thủ công định kỳ mỗi tháng hoặc 3 tháng một lần.

Có âm thanh, hình ảnh

👑 Xem video hướng dẫn

Trường hợp cần khôi phục lại dữ liệu từ Backup (Bản sao lưu)

👑 Restore from Backup - Khôi phục bản sao lưu