✅ Tạo thẻ Cloze - Ẩn thường

Phím tắt: Ctrl + Shift + C

Link video trong nhóm

Pasted image 20230811165830.png
Pasted image 20230811165817.png

Video hướng dẫn