👑 Học qua phim (Youtube, NetFlix,...) - Watch Foreign Language Movies with Anki

Video hướng dẫn

Video hướng dẫn học qua phim

Netflix: nhắn tin cho mình.

Phim ngoài Netflix và Youtube: Tìm trên Torrent và phụ đề trên Subscenes

Ưu điểm:


Cài đặt

Extension

Tải sub/phụ đề

Youtube Subtitle Download Helper

Tải video Youtube

Microsoft Edge

SaveFrom.net helper - Microsoft Edge Addons

Chrome & trình duyệt khác

Sử dụng trang Web: YT5s
Thêm cụm 5s vào sau chữ youtube.
Ví dụ: youtube.com → youtube5s.com

Cài Addons

Watch Foreign Language Movies with Anki

Code: 939347702

Link Addons

Edit Field During Review (Cloze)

Code: 385888438

Link Addons

Phím tắt

Shift + [ : Gộp phụ đề của thẻ hiện tại + thẻ trước
Shift + ] : Gộp phụ đề của thẻ hiện tại + thẻ sau

Models

movies2anki (add-on) – Video + Audio
movies2anki (subs2srs) – Picture + Audio → Tiết kiệm bộ nhớ
movies2anki (subs2srs - video) – Video + Audio (desktop) / HTML5 Video + Audio (mobile) → Khuyên dùng
movies2anki (subs2srs - audio) – Audio