Easy Learn Word (Extension) - Đọc báo, Youtube,...

#Extension

Video cho ai lười đọc:

Nhóm hỗ trợ phần mềm:

Truy cập


Cài đặt Extension:

Easy Learn Word Dictionary - Cửa hàng Chrome trực tuyến (google.com)

Đăng ký tài khoản Easy Learn Word

Điền email, mật khẩu và bấm Đăng ký

Đăng nhập

Done

Truy cập:

Easy Learn Word

Đăng nhập

Mở Anki, chọn Tools → Add-ons

Get Add-ons → dán mã code 2055492159 vào ô trống và bấm Ok.

Khởi động lại Anki và truy cập lại Mục Add-ons

Copy đoạn code sau thay thế đoạn code trong Anki và bấm OK.

{
  "apiKey": null,
  "apiLogPath": null,
  "ignoreOriginList": [],
  "webBindAddress": "127.0.0.1",
  "webBindPort": 8765,
  "webCorsOrigin": "http://localhost",
  "webCorsOriginList": [
    "http://localhost",
    "app://obsidian.md",
    "*"
  ]
}

Cách thêm thẻ khi đọc báo

Cách tra từ và thêm thẻ vào Anki


Nhóm hỗ trợ phần mềm:

Truy cập