Cách sắp xếp Deck theo thứ tự từ A-Z

Deck lộn xộn như hình dưới đây:

Có 2 cách sắp xếp, thêm vào đầu tên deck:

1. Số

00 Deck A
01 Deck B
02 Deck C

hoặc nếu muốn sắp xếp theo nhóm deck để dễ nhìn hơn

000 Toán
001 Lý
002 Hóa

010 Tiếng Anh
011 Tiếng Nhật
012 Tiếng Hàn

020 Sử
021 Địa
022 Công dân
….

2. Ký tự đặc biệt

!Deck đầu tiền

#Deck thứ 2

$Deck thứ 3

Các ký tự có thể sử dụng: !#$%^&*()-+

Video hướng dẫn

👑 Cách sắp xếp Deck theo thứ tự từ A-Z