Tải video và sub trên Youtube

Video hướng dẫn

Youtube Subtitle Download Helper

Youtube Subtitle Download Helper - Cửa hàng Chrome trực tuyến (google.com)

SaveFrom.net helper