Tổng hợp bộ thẻ Anki

Bài Ngôn ngữ Tác giả
👑 Young Sheldon - Season 01 - -
Mình đã ôn thi nội trú như thế nào - thengocthao
Tiếng Anh chuyên ngành Y dược English thengocthao
Target Listening with Dictation English Triệu Minh
Essential Idioms in English English Kelciour
English Grammar In Use Exercises English -
English Grammar In Use Activities English -
English Grammar in Use (4th Edition) CD-ROM English -
Close-up Word List (A1+, A2, B1, B1+, B2, C1, C2) English Triệu Minh
625 Common Words English English Cảnh Hiệu
4000 Essential English Words (all books) (en-en) English Kelciour
30 chủ đề từ vựng cô Trang Anh - Made by Hoàng Xuân English Hoàng Xuân
2000 Core English Words - Book 1 (Level A1+) English Nguyễn Quốc
1000 Basic English Words English -
Tango N3, N2, N1 (Việt hóa) Japanese Hoàng Đức Trung
King the Land - Khách sạn Vương giả (tập 1) Korean Lê Hoàng Phúc